Allah SWT berfirman: “Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku.” (Qs. Ad-Dzariyat

Negeri ini butuh pemimpin besar. Pemimpin yang memegang dua kata kunci: amanah dan tanggungjawab: “al-amanah

Allah SWT berfirman: “Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku.”(Qs. Ad-Dzariyat [51]: