moscow

Antara Shalat dan Pekerjaan

Allah SWT berfirman: “Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku.”(Qs. Ad-Dzariyat [51]: