Strategi Penghimpunan Zakat

Tak dipungkiri zakat memerlukan strategi dalam hal penghimpunannya. Lazis Tazakka membaginya menjadi tiga tahapan: marketing,